Consultprijs voor Osteopathie

  • Het tarief voor een osteopathisch consult (45 à 60 minuten) is € 90,-.
  • Een vervolgconsult voor baby’s en jonge kinderen bedraagt 30 minuten en kost € 50,-.

Betaling geschiedt aan het einde van het consult per pin of contant.
Indien u bij verhindering 24 uur van te voren afzegt brengen wij de kosten niet in rekening. Anders zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Alle zorgverzekeraars vergoeden deels of alles van de kosten van de behandeling.
Voor actuele vergoedingen van uw zorgverzekeraar kunt u de website van Nederlandse Vereniging voor Osteopathie raadplegen (www.osteopathie.nl), of het overzicht vergoedingen 2021 raadplegen.

Wij zijn Osteopaat D.O. – M.R.O. en aangesloten bij de beroepsvereniging NOF (Nederlandse Osteopathie Federatie), tevens hebben wij de benodigde AGB-codes waardoor alle zorgverzekeraars deels of geheel de kosten van de behandeling vergoeden.

Een osteopatisch consult heeft geen betrekking op het eigen risico.

Online afspraak maken