Hoe verloopt een behandeling?

Na het maken van een afspraak krijgt u een intakeformulier die tijdens de eerste behandeling met u zal worden doorgenomen. Dit intakeformulier is een uitgebreide vragenlijst om meer inzicht te krijgen in uw klachtenpatroon en ziektegeschiedenis. Daarna start het lichamelijke onderzoek, waarbij het gehele lichaam manueel wordt onderzocht en gekeken wordt naar de bewegingsmogelijkheid van de verschillende weefsels in het lichaam. Met de gegevens die uit het onderzoek en de intake zijn gekomen wordt een behandelplan opgesteld.

Het verloop van de behandeling
De behandeling zal plaats vinden waar de bewegingsbeperking leidend is binnen het lichaam. Dit kan dus zijn op een andere plaats dan waar er een klacht zich manifesteert. Voor de behandeling wordt gebruik gemaakt van (zachte) manuele technieken die gericht zijn op spieren, pezen, organen, schedel, zenuwen, bloedvaten en vliezen (fascia). Aangezien de behandeling het zelfregulerend en zelfherstellend vermogen van het lichaam activeert zal er enige tijd tussen de behandeling zitten.

Eventuele reacties op de behandeling
Iedereen zal anders reageren op een behandeling. Kortdurende toename van klachten, hoofdpijn, vermoeidheid en emotionele reacties zijn mogelijk. Deze houden niet langer dan een paar dagen aan. Na de behandeling is het belangrijk om veel water te drinken en de rest van de dag geen grote lichamelijk inspanning te doen. Over het algemeen stellen wij dat tussen 3 tot 5 behandelingen nodig zijn voor duidelijke verbetering of oplossing van het probleem.

Online afspraak maken