Indicatie
kinderen

De eerste behandeling start met een uitgebreid vraaggesprek om meer inzicht te krijgen in je klachtenpatroon en ziektegeschiedenis. Vervolgens start het lichamelijke onderzoek, waarbij het hele lichaam bekeken op bewegingsmogelijkheden van de verschillende weefsels in het lichaam. Aan de hand van de gegevens van de vragen en het lichamelijke onderzoek wordt een behandelplan opgesteld.

Buikklachten

Veel kinderen hebben buikklachten of moeilijkheden met de stoelgang. Het goed functioneren van de darmen is afhankelijk van een goede mobiliteit, een goede doorbloeding en een goede aansturing van de organen door het zenuwstelsel vanuit de rug, de nek en de schedel.

Een blokkade in de nek of elders in de wervelkolom, maar ook een blokkade in de buik zelf kan dus zorgen voor buikklachten. Een osteopaat kan dergelijke blokkades opheffen en zo buikklachten verhelpen.

Gedragsproblemen

Als er in het lichaam blokkades zitten, bijvoorbeeld in de schedel, de rug of de ophangstructuren van de organen, komen er voor uw kind veel extra prikkels bij. Dit kan leiden tot gedragsproblemen zoals die ook voor kunnen komen bij ADHD en ADD. Uw osteopaat kan het aantal prikkels verlagen, wat de verdere ontwikkeling van uw kind ten goede zal komen.

Hoofdpijn

Er zijn verschillende vormen van hoofdpijn, zoals migraine, clusterhoofdpijn, (spier)spanningshoofdpijn. Echter deze vormen komen niet vaak voor bij kinderen. Bij kinderen is het vaak een blokkade in de nek, de wervelkolom of het bekken welke zorgt voor hoofdpijn. Maar ook een verminderde beweeglijkheid van de buikorganen kan via spierketens naar de nek of via de wervelkolom hoofdpijn veroorzaken.

Keel-, neus- en oorproblemen

De slijmvliezen van een kind moeten zich nog ontwikkelen. Daarom is het van belang dat de schedelbotten hun volledige mobiliteit hebben. Deze mobiliteit kan verminderd zijn door een blokkade in de nek of schedel die is ontstaan tijdens de geboorte. De osteopaat kan deze mobiliteit optimaliseren.

Daarnaast heeft de buis van Eustachius bij baby’s en kinderen een vlakker verloop dan bij volwassenen, waardoor het middenoor zijn vocht minder gemakkelijk kan afvloeien. Wanneer het vocht zich daar ophoopt, ontstaat er een druk tegen het trommelvlies en krijgt een kindje pijn. De buis van Eustachius loopt door twee botstukken die nog ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Een blokkade of spanning op deze botstukken heeft een verminderde drainage tot gevolg.

Reflux kan ook oorontstekingen of langdurige verkoudheid veroorzaken. Het zuur vanuit de maag irriteert dan constant het slijmvlies van de holtes en het middenoor. Hierdoor hebben ontstekingen meer kans. Een osteopaat zal bij oorontstekingen de mobiliteit van de schedel testen en behandelen, maar ook alle facetten die te maken hebben met de slijmvliezen in de schedel.

Longklachten

Net als de darmen, de neus-, keel en mondslijmvliezen bevat de long ook slijmvliezen. Het goed functioneren van de slijmvliezen is afhankelijk van een goede mobiliteit, een goede doorbloeding en een goede aansturing van de slijmvliezen door het zenuwstelsel vanuit de rug en de schedel. Daarnaast is een optimale mobiliteit van de ribben, het borstbeen en de middenrug van groot belang voor de ontwikkeling van de longen.

(Motorische onhandigheid)

‘Het onhandige (KIDD) kind’. De late gevolgen van het KISS-syndroom noemen we KIDD: Kopfgelenk Induzierte Dyspraxie und Dysgnosie. Vrij vertaald: een storing in kennis en handelen, die veroorzaakt wordt door een blokkade van het achterhoofd en de eerste nekwervel. Oorzaken van KIDD kan een onbehandeld KISS-syndroom zijn of een fysiek trauma (een val uit een stoeltje of een verkeerde koprol).

De KIDD-symptomen kunnen het leven van het schoolkind sterk beïnvloeden. De eerste tijd zal het kind een veranderde beweeglijkheid van de nek compenseren met andere bewegingen van de borst- en rugwervelkolom. De oog-handcoördinatie, het evenwicht en de algemene ruimtelijk oriëntatie hangen af van goed functionerende nek-, en schedelbasisgewrichten.

Enkele dingen die opvallen bij het KIDD-Kind zijn:

– Balanceren, fietsen, steltlopen en voetballen worden moeilijk geleerd.
– De grove en fijne motoriek worden traag aangeleerd.
– Ten gevolge van de slechte ruimtelijke oriëntatie zal het kind slecht horen, waardoor een slechte concentratie ontstaat.
– Een opdracht wordt snel vergeten en er zijn wisselende resultaten op school. Het uitfilteren van onbelangrijke geluiden lukt niet goed.
– De “getallenbeleving”, het begrijpend lezen (dyscalculie, dyslectie) geeft problemen.
– Het kind is te langzaam, bangerig of opschepperig (compensatie of overcompensatie).
– Er is sprake van faalangst, ze trekken zich terug en mijden contact met leeftijdgenootjes.
– ADHD (attention-deficit-hyperactivity disorder) gedrag: er kan zich een toestand van hyperactiviteit ontwikkelen. Wanneer de bovenste nekgewrichten, de bekkenring en de schedel behandeld worden, kan het kind zich optimaal ontwikkelen.

Overprikkeling / onrust

Het zenuwstelsel van een kind is nog in ontwikkeling. Wanneer het in die fase teveel prikkels tot zich krijgt, kan het nog niet de onnodige prikkels wegfilteren en raakt het dus overbelast.

Maar een blokkade in de nek of wervelkolom kan ook voor veel onrust zorgen. Dit zorgt voor veel spanning over de gehele romp.

Dit heeft invloed op de motorische ontwikkeling en kan een complex klachtenpatroon tot gevolg hebben. Het kind voelt zich niet prettig in zijn lijfje, het huilt veel en slaapt vaak slecht, wordt geregeld wakker. Vaak zijn er ook buikklachten aanwezig. Alles is het kind teveel en het is overprikkelt. Het schrikt bij de ‘normaalste’ geluiden (openen van de deur, ritselen van de krant, enz.).

De osteopaat kan de lichamelijk blokkades opheffen, zodat uw kindje weer tot rust komt.

Slikproblemen

Als de bezenuwing in de nek niet goed verloopt (door bijv. een wervelblokkade) kan dit het slikken bemoeilijken. Problemen met slikken en drinken worden ook vaak gezien wanneer tijdens de geboorte de navelstreng om de hals van het kindje heeft gezeten. Dit geeft een verhoogde spanning in het hals en keel gebied waardoor slikken moeizamer gaat. Spanning in het hals gebied kan ook veroorzaakt worden wanneer het schoudertje van het kindje achter het schaambot van de moeder is blijven hangen of wanneer daardoor het sleutelbeentje is gebroken. Uw osteopaat kan deze spanning opheffen.